KEP S.S.S.

Nasıl Başvurabilirim?

Gerçek kişiler (reşit ve herhangi bir yasal engeli olmayan her gerçek kişi), kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri KEP hesabına sahip olabilirler. KEP hesabı almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin online başvuru ve fiziksel başvuru olmak üzere aşağıda ki yöntemler ile yaptıkları başvuruları tarafına yapılmış kabul eder.

Online Ön Başvuru Yöntemleri:
KEP web sayfasında yayınlanan başvurunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekir. Online başvurunun kabul edilmesi ile süreç başlamış olur.

Fiziksel Başvuru Yöntemleri:
KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler internet ya da telefon aracılığıyla EDM’ye başvuruda bulunmalıdır. EDM, mevzuatta belirtilen şekilde başvuru sahibinin kimliğini tespit eder. Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini ve yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında EDM’ye bildirmek zorundadır. EDM, gerekli kontrollerden geçen KEP hesabı başvurusunu kabul eder ve KEP hesabını oluşturur. Kep hesabına ilişkin bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim eder ve bu kapsamda KEP hesabı kullanıma açılır.

Başvuru Sırasında Hangi Evraklar Gereklidir?

Gerçek kişi kendisi başvuracak ise;

 • Adı, soyadı, TC Kimlik No’su, almak istediği KEP hesabı adresi, iletişim bilgileri,
 • Üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu.

Gerçek kişi adına kanuni temsilcisi başvuracaksa (Vesayet durumunda);

 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu,
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi,
 • Başvuru sahibinin ve temsilcisinin kimlik tespiti için üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belgelerin aslı,
 • Vesayet hakkını gösterir mahkeme kararının onaylı örneği.

Tüzel kişiler başvuru yapacak ise;

 • MERSİS numarası ile birlikte kurumun imza sirküsü,
 • Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi,
 • Tüzel kişilik tarafından yetkilendirilmiş olan işlem yetkilisinin kimlik ve yetki belgeleri,
 • Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Kurumsal KEP Hesabı Sözleşmesi,
 • Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu,
 • Tüzel kişilerin sahip oldukları KEP hesabı için işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin, bu KEP hesabını kullanmaya yetkili olduklarını ve tüzel kişi ile aralarındaki ilişkiyi gösteren, aynı zamanda ad, soyad, unvan ve iletişim bilgilerini de içeren onaylanmış yazılı beyanı

KEP Adresimi Nasıl Belirleyebilirim?

Gerçek kişiler için KEP hesabı adresleri “adı.soyadı@hs04.kep.tr;” aynı isim ve soyadına bir başka kayıt olması durumunda “adı.soyadı.sayı@hs04.kep.tr” şeklinde oluşturulur.

Tüzel kişiler için ise KEP adresleri aşağıdaki şekilde belirlenebilmektedir:

“tüzelkişiadı@hs04.kep.tr / tüzelkişiadı.X@hs04.kep.tr”

KEP Hesabımı Kapatmak İstiyorum. Bunu Nasıl Yapabilirim?

KEP hesabının kapatılabilmesi için öncelikle kapatma talebinde bulunulması gerekmektedir. KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler 7/24 kesintisiz olarak alınır ve yerine getirilir.

KEP hesabının kullanıma kapatılma talebi, hesap sahibi ya da sözleşme ile belirlenen yetkili kişiler veya işlem yetkilisi veya yetkilileri tarafından mesai saatleri içerisinde ıslak imzalı kapatma talep yazısı ile, faks mesajı aracılığı ile yada EDM Bilişim ofislerine bizzat gelinerek iletilebilir. NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) ile güvenli elektronik imza yapılan kapatma başvurularında hesap sahibinin kimlik doğrulaması yapılmadan kapatma işlemi başlatılmaz.

Kapatma işlemi için, kullanıma kapatma talebinde bulunan hesap sahibinin, işlem yetkilisinin veya sözleşme ile kapatma talebinde bulunma yetkisi verilen kişilerin kimlik bilgileri doğrulanarak alınır ve ilgili KEP hesabının kullanıma kapatılma işlemi gerçekleştirilir.

Daha Önce Kapattırdığım KEP Hesabımı Tekrar Açtırabilir miyim?

Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar açılmasını talep etmesi üzerine, yeniden tahsis başvurusu yapılması ve kimlik tespitine ilişkin gerekli işlemleri yaptırması halinde tekrar kullanıma açılabilir.

Gönderdikten sonra bir KEP iletisini geri çekebilir miyim ya da iptal edebilir miyim?

Gönderim sırasında KEP delili oluştuğundan, geri çekme veya iptal işlemi yapılamamaktadır.

İletimin Alıcıya Ulaştığına Veya Okunduğuna Nasıl Emin Olabilirim?

KEP iletisi gönderdiğinizde bu ileti alıcının posta kutusuna ulaşır ulaşmaz veya alıcı tarafından okunduğunda bir delil oluşur ve bu delil size bilgi olarak iletilir.

KEP hesabınızda bulunan delil gösterimi bölümünden iletildi/okundu takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Şifremi/Kullanıcı Adımı Unuttum. Ne Yapmalıyım?

Şifre/Kullanıcı Adı’nın unutulması durumunda çağrı merkezimizi arayarak yeni bir Şifre/Kullanıcı Adı oluşturabilirsiniz.

Birden Fazla KEP Hesabım Olabilir mi?

Hesabımı Başka Birine Devredebilir Miyim?Birden fazla KEP hesabınız olabilir, ancak KEP hesabı devredilemez.

KEP Rehberine Bilgilerimi Kayıt Etmeli miyim? Neden?

Kurumsal müşterilerimiz için KEP rehberinde kayıtlarının bulunması yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Ancak bireysel müşterilerimiz için bu zorunluluk yoktur ve isteğe bağlı olarak KEP rehberine kayıt yaptırabilirler.

Sildiğim Veya Kaybettiğim E-postalarıma Nasıl Ulaşabilirim?

KEPHS yalnızca KEP delillerini saklamaktadır. EDM, bu tür olumsuzlukları engellemek adına İlave Saklama hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetten ayrıca yararlanabilirsiniz.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69