E-İrsaliye S.S.S

E-İrsaliyenin Hukuki Geçerliliği Var mıdır?

E-İrsaliye, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Taşıma irsaliyeleri elektronik irsaliye kapsamında değildir.

E-İrsaliye Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler Kağıt İrsaliye Düzenleyebilirler mi?

Tüm Sevk İrsaliyeleri E-İrsaliye Mi Olmak Zorundadır?E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler, E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı ya da kayıtlı olmayan tüm müşterilerine sevk irsaliyelerini E-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Ancak, uygulamaya kayıtlı olmayan müşterilerine, E-İrsaliye yerine, E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura çıktısı verebilirler.

Geçmiş Tarihli E-İrsaliye Düzenlenebilir mi?

Her ne kadar E-Fatura ve E-Arşiv Faturaların, geçmiş 7 güne kadar düzenlemesi ile ilgili saha pratigi varsa dahi, mevzuata uygun değildir. Geçmiş tarihli E-İrsaliye düzenlenmesi ise kesinlikle mümkün değildir.

E-İrsaliye Uygulamasına Dahil Olacak Mükellefler E-Fatura Uygulamasında Kullandıkları Yöntemden Farklı Bir Yöntem Kullanabilirler mi?

E-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, E-Fatura uygulamasında kullandıkları (GİB Portal, Özel Entegratör ve Direkt Entegrasyon) yöntemlerinden farklı bir yöntem kullanabilirler.

E-İrsaliye Uygulaması İçin Ayrı Bir Mali Mührün Temin Edilmesi Zorunlu mudur?

E-İrsaliye uygulaması için, E-Fatura uygulaması nedeniyle gerçek kişilerin kullandığı E-İmza ve tüzel kişilerin kullandığı mali mühür aynen geçerlidir. Farklı E-İmza ve mali mühre ihtiyaç yoktur.

Düzenlenip Alıcısına GİB Sistemleri Üzerinden İletilen E-İrsaliye Belgesinin İPTALİ Mümkün Müdür?

Düzenlenip alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen E-İrsaliye belgesinin İPTALİ mümkün değildir.

E-İrsaliyeye Konu Malları Teslim Alan Alıcı E-İrsaliye Yanıtı Dönmek Zorunda mıdır?

Kısmi Kabul Durumlarında Hangi İşlemlerin Yapılması Gerekir?Kendisine E-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, malların ne kadarlık kısmının teslim alındığını, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden E-İrsaliye yanıtı ile iletebilirler.

E-İrsaliye Kim Tarafından Düzenlenmesi Gerekmektedir?

E-İrsaliyenin malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte malın bir kargo ya da lojistik firması uhdesinde bulunan depolardan sevk edildiği durumlarda, E-İrsaliye malı taşıyan lojistik firması tarafından da düzenlenebilecektir.

E-İrsaliye Uygulamasına Geçen Bir Satıcı Uygulamaya Kayıtlı Olmayan Mükellefe E-İrsaliye Düzenleyebilir mi?

E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler tüm irsaliyelerini E-İrsaliye olarak düzenlemek ve GİB’e iletmek zorundadırlar. Bununla birlikte alıcının uygulamaya kayıtlı olmadığı durumlarda muhtelif müşteriler adına E-İrsaliyeler düzenlenebilir.

E-İrsaliye'nin Alıcıya İletimi Harici Yoldan mı Yoksa GİB Sistemleri Üzerinden mi Olacaktır? GİB Sistemleri Üzerinden Olmadan Oluşturulan E-İrsaliye Muhatabına Harici Elektronik Yöntemlerle (mail vb.) iİetebilir Mi? GİB Sistemi Üzerinden İletilmeyen E-İrsaliyeler Geçerli midir?

E-İrsaliye belgesinin, alıcısının uygulamaya kayıtlı olduğu durumlarda GİB sistemleri üzerinden iletimi zorunludur. Alıcının uygulamaya dahil olmadığı durumlarda da E-İrsaliye GİB sistemlerine iletilecek olup, muhatabına haricen E-Fatura veya E-Arşiv fatura çıktısı irsaliye yerine verilebilir.

Taşıma Sırasında Sadece E- İrsaliye'nin Karekod veya Barkodunun Bulundurulması Yeterli midir?

Taşıma sırasında sadece E- İrsaliyenin karekod veya barkodunun bulundurulması yeterli değildir. Araçta, düzenlenen E-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısı veya elektronik görüntüsü de bulundurulmalıdır.

Sevk Tarihi, İrsaliye Tarihi İle Aynı veya İleri Bir Tarih mi Olmalıdır? Yoksa İrsaliye Tarihinden Daha Geçmiş Bir Tarih Olabilir mi?

E-İrsaliye malın sevki sırasında yanında bulundurulması gereken bir belge olup, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir. E- İrsaliye üzerinde, düzenlenme tarihine ilave olarak malın fiili sevk tarihinin de gösterilmesi gerekmektedir.

E-İrsaliyenin Teknik Sebeplerle Düzenlenememesi Halinde İzlenecek Yol Nedir?

E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde "E-İrsaliye ayrıca düzenlenecektir" ibaresine yer verilecektir.

E-İrsaliye Uygulamasına İlk Kez Dahil Olacak Mükellefler İçin Hem Kağıt Hemde E-İrsaliye Düzenleyebilecekleri Bir Zaman Dilimi Var mıdır?

Yoksa Uygulamaya Geçince Belgelerimi Elektronik Olarak mı Düzenlemem Gerekiyor?E-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları günü takip eden 7 gün sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler.

01.09.2021 Tarihi İtibariyle GİB Tarafından Güncellenen Schematronda Yeni Eklenen Zorunlu Alanlar Nelerdir?

E-İrsaliyede ülke, il, ilçe, posta kutusu alanları zorunlu hale gelmiştir. Cari ve Sevkiyat bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

01.09.2021 İtibariyle GİB Tarafından Güncellenen Schematronda Hangi Alanlar Kaç Hane Olmalıdır?

E-irsaliyede posta kutusu alanı 5 hane ile sınırlandırılmıştır.

Posta Kodunun Bilinmediği Durumlarda Hangi Posta Kodu Yazılmalıdır?

Posta kodunun bilinmediği durumlarda gönderici firmanın posta kodu yazılabilir.

Yabancı Şoförlerde Kimlik Bilgileri Nasıl Girilmelidir?

Şoför Ad-Soyad, TCKN bilgileri zorunlu alan olduğundan, yabancı şoförlerde bağlı bulundukları firmanın bilgileri girilmelidir ya da 11 tane 2 girilerek TCKN olarak tanımlanmalıdır.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69