Belgelendirme Sistemleri

OMC Türkiye; firmaların ihtiyaç duyduğu teknik konularda danışmanlık hizmeti ile destek olmaktadır.

Uluslararası Kalite Yönetim Sistemlerine uyum sağlamak şirketlerin verimliliğini ve rekabet gücünü arttırmaktadır.

OMC Türkiye danışmanlığı ile firmanızda uluslararası kabul görmüş yönetim sistemlerini kurmak ve uygulamak kalite yolculuğunda iyi bir başlangıç olacaktır.

CE İŞARETİ

TS ISO IEC 27001 BİL­Gİ GÜ­VEN­LİĞİ YÖ­NE­TİM SİS­TE­Mİ

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

18001 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ