İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), herhangi bir organizasyonda insan kaynaklarının organizasyona, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara ters düşmeyecek şekilde, etken yönetilmesini sağlayan fonksiyon ve çalışmalarının tümüdür.

İnsan kaynakları günümüzde organizasyonların üretim ve hizmet verme, kar etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları kaynağı yani insanı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi bir organizasyonda en tepe yöneticiden en alt kademedeki niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar

Günümüzde, maddi kaynakları ne kadar sağlam olursa olsun, insan kaynakları yeterli etkenliğe sahip değilse başarı olasılığı düşük olacaktır. Tatminsiz, başarı güdüsü düşük bir iş gücü ile verimlilik ve iş kalitesi hedeflerine ulaşmak kolay değildir

Kurumsal hedefler doğrultusunda en önemli rekabet kaynaklarından biri olan İnsan Kaynağının;

- İş analizleri ile doğru belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
- Organizasyon şemalarının oluşturulması,
- Görev tanımlarının hazırlanması,
- Yetkinlik modellerinin oluşturulması,
- İş alma ve yerleştirme,
- Performans yönetim sisteminin geliştirilmesi,
- Ücret yönetim sisteminin kurulması,
- Gelişim planlarının, eğitim planlarının ve eğitim yönetim sisteminin kurulması,
- Kariyer yönetim sisteminin kurulması,
- Bilgi yönetim sisteminin kurulması

hizmetlerinde kurumla birlikte düşünüp, süreçlerin yapılandırılmasına yönelik yol haritalarını oluşturmaya adayız.