E-Bilet S.S.S.

E-Bilet Nedir?

Alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.

E-Bilet’in Avantajları Nelerdir?

  • Zaman kaybını önler.
  • Kağıt baskı tasarrufu sağlar.
  • Elektronik Saklama ve Erişim imkânı verir.
  • Acenteye gitmeden ve sıra beklemeden internet üzerinden ödeme yapılarak temin edilebilir.
  • E-Bilet kişi kimlik bilgilerine özel düzenlenmekte olup, bu bilgiler elektronik ortamda tutulduğu için çalınması, kaybolması ve başkası tarafından kullanılması mümkün değildir.
  • İnternet erişimi olan herhangi bir cihazdan E-Bilet’e ulaşılabilir.

Elektronik Bilet Düzenlemek İsteyen Mükelleflerin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır. Gerçek kişi mükellefler, güvenli elektronik imzaya sahip olmalıdır. Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması Kara, Deniz, Hava yolu taşımacılığı hususunda, gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.

Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi Nasıl Yapılır?

Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir. Kâğıt çıktının verilmesi halinde, ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek duyulmamaktadır. Muhatabı tarafından istenilmesi halinde, elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları, elektronik biletleri mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla teslim edeceklerdir. Elektronik biletler, kâğıt baskısı alınabilecek şekilde yolcuya iletilmesi gerekir.

E-Bilette Raporlama İşlemini Nasıl Yapabilirim?

E-Bilet (elektronik bilet) ve elektronik yolcu listelerinin düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna (saat 23:59’a) kadar www.efatura.gov.tr internet adresinden GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

E-Bilette İmzalama Süreci Nasıl olur?

Mühürleme veya imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılmalıdır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler.

E-Bilet Hangi Alanlarda Kullanılır?

  • Kara yolu taşımacılığı
  • Hava yolu taşımacılığı
  • Deniz yolu taşımacılığı
  • Etkinlikler

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69