E-Müstahsil S.S.S

E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

E-Müstahsil Makbuzu (E-MM), tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilerle yapılan ticari alışverişlerde alıcı tarafından düzenlenen elektronik belgeye verilen addır.

E-MM Uygulaması, Müstahsil Makbuzu Düzenleyen Her Mükellef İçin Zorunlu Bir Uygulama mıdır?

E-Müstahsil Makbuzu, E-Fatura uygulamasına dahil olup müstahsil makbuzu düzenleyenler için 1 Temmuz 2020 itibarıyla zorunludur.

E-MM Uygulaması Müstahsil Makbuzu Düzenleyen Her Mükellef İçin Zorunlu Bir Uygulama mıdır?

E-MM uygulaması, E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar ile sebze ve meyve ticaretiyle tüccar ya da komisyoncu olarak iştigal eden mükellefler için zorunlu bir uygulamadır.

E-MM Uygulamasına Nasıl Başvurabiliriz?

E-MM uygulamasına başvurabilmek için öncesinde E- İmza veya mali mühür edinmeniz gerekmektedir. Uygulamaya geçiş için özel entegratörler aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69