Yeminli Mali Müşavirlik

-KDV İşlemlerine Yönelik Hizmetler ( İade , Mahsup vb )

-Verig ve Tam Tasdik Hizmetleri ( Kurumlar Vergisi Beyanname ve Yıllık Gelir )

-Kontrol ve Revizyon Hizmetleri

-Vergi Uzlaşma ve Uyuşmazlık İşlemlerine Yönelik Hizmetler

-Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti Hizmetleri

-Teşvik,İndirim,İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Hizmetler

-İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik İşlemleri

-Şirketlerin Kuruluş ve Değişiklik İşlemlerine Yönelik Hizmetler<

-Sermaye Artışı Tespit Rapor Hizmetleri<

-Kredilere İlişkin Tespit Raporu Hizmetleri

-Diğer Tasdik ve Raporlama Hizmetleri

-TÜBİTAK Ar-Ge Yardımları ve Destekleme İşlemlerine Yönelik Hizmetler ( Ar-ge Raporları vb)

-Mali Danışmanlık Hizmetleri