EBYS S.S.S.

E-Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi (EBYS) Nedir?

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir.

EBYS ile Neler Yapılabilir?

Var olan veri kaynaklarına bağlanabilir; İstenildiğinde kurumlar, var olan tüm veri kaynaklarına (SAP, New Frame, sosyal medya, printer, tarayıcı, telefon vb.) bağlanarak dokümanları sıfır noktasında oluşturup işleyebilirler.

Veri kaynaklarını dinleyebilir; İşledikleri veri kaynaklarını e-mail, faks, sms ile Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanallarını da dinleyerek, anket sistemleri, kampanya yönetim sistemleriyle beraber hareket edebilirler.

Etkileşime geçilebilir; Dinleyip harekete geçebilen diyalog sistemine, yani etkileşime geçebilen bir alt yapıya sahiptir. Tanımlanan sürece göre ve hatta bağlandığı kaynak ve dinlediği içeriği değerlendirerek alternatif ve paralel yollarla otomatik değişebilen bir sistemdir.

EBYS Çalışma Hayatını Nasıl Etkiler?

Evrakların güvenli bir şekilde gerekli departmanlara ve kişilere elektronik ortam da iletilebilmesini ve işlem yapılabilmesini mümkün kılar. Büyük dosyaları ve sayısız kâğıdı ortadan kaldırır. İş sürecini hızlandırır ve pratikleştirir. Arşivleme ve yasal geçerlilik sağlar, arşivlere yetkilinin online erişimi ve performans yönetimi sağlanır.

EBYS’de Dosya Taranmadan Oluşturulabilir mi?

Evet. Temiz bir çalıştırma sayfası ya da kayıtlı şablon üzerinden oluşturulabilir.

EBYS İle Başka Kurumlara Evrak İletilebilir mi?

Direkt olarak mümkün değil. Yalnızca KEP aracılığı ile yapılabilir.

EBYS Kullanımına Başlanıldığında, Kâğıt Evrak Kullanımı Yapılabilir mi?

Yapılamaz. Kâğıt evraklar, “evrak kayıt” departmanında toplanır, taratılır ve dağıtılır.

EBYS’de Gizli Evraklar Diğer Çalışanlar Tarafından Görülebilir mi?

Hayır. Gizli olan evraklar istenilen gruplar veya kişiler dışında kimse tarafından erişilebilir durum da değildir.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69