ARGE Danışmanlığı

Ülkemizde son zamanlarda AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemeler uygulamaya konmuştur. Barındırdığı teşvik ve desteklerle girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen düzenlemelerdir. ARGE destekleri işletmeye fon girişi ve işletmeden fon çıkışının azaltılması uygulamalarıyla şekillenmiştir. ARGE mali danışmanlığı, müşterilerimizin yürürlükteki teşvik ve desteklerden (Kurumlar vergisi, Gelir Vergisi, Sosyal güvenlik primi teşvikleri gibi);

-Haberdar edilmesini

-Süreçlerin yönetilmesini

-Optimum yararlanılmasını

-Sürekli kontrollerle olası kazaların engellenmesini

-Vergi risklerinin minimize edilmesini

-Tasdik raporlarının hazırlanmasını kapsamaktadır.