Hukuk Danışmanlığı

-Hukuksal konularda koruyucu ve önleyici faydalar sağlayan hukuksal danışmanlık hizmetleri,

-Genel kurul faaliyetlerinin tüm süreçlerini kapsayan danışmanlık hizmetleri,

-Firmaların taraf olduğu sözleşmeler konusunda; düzenleme, risk analizleri ve alınabilecek tedbirler gibi tüm hukuksal süreçleri kapsayan sözleşmeler hukuku danışmanlığı,

-Elde edilecek her türlü ürün ile ilgili gerekli marka ve patent başvurusu ile bunların sonuçlandırılması ve hakların takibi,

-TTK, BK vb. ticari işlemleri kapsayan hukuksal olaylar konusunda sunulan hizmetler,

-İş Kanunu ve SSK mevzuatı çerçevesinde yürütülen hukuk danışmanlığı hizmetler,

-Şirket birleşmeleri, bölünme ve devir işlemleri konularında sunulan hukuk danışmanlığı,

-Vergi, borçlar, şirketler vb. ticaret hukuku konularında meydana gelen uyuşmazlıkların süreç yönetimi hizmetleri,

-Yabancı personel çalıştırma izinleri gibi ihtisas başvuruları ve takipleri,

-Çalışanlar ile yapılacak hizmet sözleşmelerinin tanzimi ile iş hukuku kapsamında iş yerinde ve kayıtlarda gerekli kontrollerin yapılması,

-Şirket ortaklık yapıları v.b. tüm şirketler hukuku konularında danışmanlık yaparak, düzenli periyotlar halinde şirket yapı ve kayıtlarının denetlenmesi,

-Her türlü hukuki konuda ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü için gerekli tüm kanuni işlemlerin yapılması ve dava açma dahil, davaların takip edilerek sonuçlandırılması,

-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Serbest Bölgeler gibi ihtisas bölgelerindeki faaliyetler konusunda yönlendirici ve tamamlayıcı hukuki hizmetler, Hukuki gelişmelerle ilgili güncel ve ihtiyaçları karşılayacak seviyede bilgilendirme ve/veya eğitim hizmetleri,

-Alacakların tahsil edilmesi ile ilgili tüm hukuki safhaların yapılarak icra işlemleri dâhil gerekli her türlü işlemin yapılması.