Mali Yazılım ve Raporlama

-Mali sistemin verimli ve etkin çalışması için gerekli, mevcut bilişim alt yapısının analizi,

-Mevcut yazılım yapısının revizyonu ve/veya hedeflere uygun yeni yazılımın seçimi,

-Yeni yazılımının ve/veya revizyonların, sisteme uyarlamalarının yapılması ve sistemin etkin olarak çalıştırılması konusunda danışmanlık yapılması,

-Bütçeleme sisteminin uyarlanması ve etkin olarak işletilmesinin sağlanması,

-Gerekli görev, yetki, onay, tanımlarının ve sistem prosedürlerinin tesisi ve işletilmesi,

-Düzenlenmesi gerekli rapor ve tabloların, mevcut bilişim ortamında güncel ve aktif olarak hazırlanmasının sağlanması.,

-Günlük, haftalık ve aylık dönemlerde gereken mali raporların ve finansal tabloların dizayn edilmesi ve düzenlenmesi ve yorumlanması,