Mali Yapılandırma ve Yönetim

-Firmanızın Mali yapısıyla ilgili hedeflerini belirleme,

-Belirlenen hedeflere uygun analizlerin yapılması,

-Yapılan analizler sonucunda uygun mali yapının oluşturulması ile ilgili çalışmanın sağlanması,

-Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi analizi ve danışmanlığı,

-Şirketinize uygun yapının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri,

-Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya var olan sistemin revize edilmesi,

-Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,

-Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,

-Finans-muhasebe bölümlerinin; insan kaynakları ve bilişim yapısı dahil tüm süreçlerin üstlenilmesi ve işeyişin yönetimi,

-Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket oluşumları gibi tüm süreçlerin yönetimi,

-Mali ve finansal işleyiş ile ilgili bütün konularda mali danışmanlık hizmetleri,

-Yabancı ortaklı şirket oluşumlarında sunulan danışmanlık hizmetleri,

-Serbest Bölgelerde şirket oluşumları ve diğer tüm süreçlerin yönetimi,

-Yurtiçi ve yurtdışı irtibat büroları oluşumları hakkında sunulan detaylı danışmanlık hizmetleri,

-Organize Sanayi Bölgesi, Endüstri Bölgeleri gibi ihtisas bölgelerinde mali uygulamalar konusunda sunulan hizmetler.