Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal performansın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla; geçmiş deneyimlere ve güncel işletme yönetimi ilkelerine dayalı, tarafsız, profesyonel yaklaşımda örgütsel ve yönetsel öneriler sunmaktayız.

Bunları

- Bağımsız ve objektif düşünme ve değerlendirme yeteneğiyle,
- Firma hakkında firma ile bütünleşerek düşünmeyle,
- Çözüm ortaklığı için aynı anlayış ile yaratıcı davranarak müşterisinin menfaati için öneri geliştirerek,
- İş ahlakı ve gizlilik ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişiliğe sahip olarak
- Deneyimli uzman ve/veya uzmanlar olarak sunmaktayız.

GÜNCEL YÖNETİM ANLAYIŞI:

  1. "Hedeflerle Yönetim" : En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar şirket, birim, bölüm ve kişi bazında belirlenmiş hedeflere yönelik olarak işlerin yapılması
  2. "Ekip Yönetimi" : Şirketin kuruluş ve varoluş nedenine uygun olarak tüm kademelerin kendi üzerine düşen sorumlulukları yetkileri ile birlikte "beraberce" kullanabilecekleri bir şirket ortamının ve şirket kültürünün oluşturulmasıdır.

- Büyüyen pazarda şirket kültürü ve markası ile devam etmek isteği,
- Verimlilik ve şirket kaynaklarının etkin kullanımındaki düşüş,
- Şirket ortamında, çalışanlar arasında oluşan mutsuz, memnuniyetsiz ve işe karşı duyarsız ortam,
- İstihdamda yüksek dönüşüm oranı (çok fazla işten ayrılma veya ayırma),
- Şirket giderlerindeki artışa karşın şirket karlılığında düşüş,

gibi durumlarda güncel yönetim anlayışı ile çözüm ortağınız olmaya adayız.