YETENEK YÖNETİMİ

ü Yetenek yönetiminde bazı kavramlar

ü Yetenek yönetimi neden önemli?

ü Yetenek yönetim modelleri

ü İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci

ü Yetenekli çalışanların belirlenmesi

ü Yeteneklerin geliştirilmesi

ü Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi

ü Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler

ü İşveren markası ile Yetenek Yönetimi ilişkisi

ü Yetenek Yönetiminde ölçme ve değerlendirme