ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

ü İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimi ve tarihçesi

ü Ücret Kavramı, Ücret bileşenleri, Toplam ücret paketi, ücretin yönetimi sistemi ve temel unsurları, ücret yönetiminin amaçları

ü Ücret stratejileri ve politikaları, işletme ücret yapısı, ücret sistemleri, ücret yapısının boyutları, ücret yapısı türleri

ü İşletme ücret yapısının oluşturulması

ü Ücret yönetiminde iç ve dış kıyaslama

ü Yeni ücret yapısının oluşturulması ve yönetimi