4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU

ü İş sözleşmesi türleri ve sözleşme düzenlenirken dikkat edilmesi gerekenler

ü İnsan kaynakları formlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar

ü Gizlilik Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağına ilişkin sözleşmeler

ü Alt İşveren – Asıl işveren ilişkisi ve üçlü ilişkiler

ü Alt işveren personelleri ile ilgili olarak takip edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler

ü Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, fazla çalışma, gece çalışmaları

ü Yıllık ücretli izin uygulamaları

ü Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş kanunu M.22 uygulaması

ü İhtar ve ücret kesme cezası uygulamaları

ü İşçinin işyerine verdiği zararlarda yapılacak işlemler

ü İş sözleşmesinin fesih türleri

ü İş sözleşmesinin feshinde düzenlenmesi gereken hukuki belgeler ve işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar

ü İbranamelerin hukuki niteliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar

ü İş güvencesi uygulamaları

ü İş kazalarında düzenlenmesi gereken belgeler

ü Örnek yargı kararları