PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

ü Performans göstergeleri

ü Doğru hedef belirlemek

ü Performans Yönetim Sistemi (PYS) Döngüsü

ü PYS Yaklaşımları

ü PYS ve İK süreçleri ilişkisi

ü PYS ve ödül ilişkisi

ü PYS Değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar

ü Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket üzerindeki uygulamalarla işlenmektedir.