NETWORKING

ü İletişim ve stratejik iletişim

ü Duygusal ve sosyal zekâ

ü Sosyal ve Kurumsal hayatta iletişim ve zekânın yeri

ü İlişkiler

ü İletişimin ve ilişkilerin Networking’e evrimi

ü Kişinin sosyal ve iş hayatında Networkinglerin yeri, önemi ve etkisi

ü Network ve sosyallik nerede bütünleşir nerede ayrılır?

ü Network kurma ve değerini koruma

ü Hayatta ilişki ve Networklere yatırım

ü Kişisel markamıza yatırım ve çekim gücü yaratma

ü Gelişen teknolojilerin ve sosyal medyanın ‘Networking’ üzerindeki etkisi

ü Amaç ve hedef doğrultusunda ‘Network’ çeşitleme, adapte etme ve ondan değer yaratma