Elektronik İmza Mevzuatı

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği


Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulmasına İlişkin 2004-21 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ


Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları


Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı


2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi


Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi


Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslar


01.06.2006 tarih ve 2006/DK-77/353 sayılı Kurul Kararı


Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları ile Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik


02.07.2012 tarih ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı


Elektronik İmza Kullanım Profiller
i Rehberi


Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri


18.04.2007 tarih ve 2007/DK-77/207 sayılı Kurul Kararı


Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri Rehberi'nde Değişiklik


08.08.2012tarih ve 2012/DK-15/374 sayılı Kurul kararı - Nitelikli ElektronikSertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Dökümanı


İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar